תנאי שימוש

עגלת הקניות

מוצר/ים
מחפשים משהו ?
למי
מה
מידה
חפש

א. כללי

1. אתר האינטרנט www.bilbi.co.il ( להלן- האתר) פועל כחנות מקוונת למכירת בגדי ילדים ותינוקות, והינו בבעלות שבבעלות חברת בסט אדוויס שוקי הון בע"מ (להלן העסק).

2.צפיה, גלישה, הזמנה ואו רכישה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג, וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העסק ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר,בלא לקבל את אישור העסק מראש ובכתב.

4. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ב. הזמנת המוצרים

1. על מנת לרכוש מוצרים באתר יש לבחור מוצרים מבין אלה המוצגים באתר ולהוסיפם לעגלת הקניות. לאחר מכן, יש לפנות לעמוד קופת התשלום שבאתר, בו יש למלא מספר פרטים לרבות כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, כתובת, כתובת למשלוח,מס` טלפון ופרטי כרטיס אשראי. אם המשלוח ממוען לאחר שאינו הרוכש, יש לציין כתובת מלאה של הנמען וכן את מספר הטלפון שלו. פרטים אלה נדרשים לצורך תיאום משלוח. כל הפרטים הנמסרים באתר בתהליך הרכישה מאובטחים בטכנולוגית PCI עדכנית ביותר.

כמו כן, ניתן לבצע הרכישה ולמסור את כל הפרטים כאמור בטלפון. זאת על ידי התקשרות למספר הטלפון המצויין באתר או לבחור בסוף עמוד הקופה שבאתר-אפשרות של "הזמנה טלפונית".

לאחר סיום ביצוע ההזמנה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הרוכש אישור על קליטת ההזמנה.

הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם התקבל אישור רכישה מחברת האשראי.

היה ולא היה באפשרות העסק לספק את המוצר, לא תחול חובה על העסק לספק את המוצר. במקרה זה תישלח אל המזמין הודעה מתאימה לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר.

2. היה ומוצר אזל במלאי ללא ציון כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר מופיע באתר במועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה למזמין כל טענהו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למזמין או לצד שלישי.

3. מסירת פרטים אישיים כוזבים הקשורים בתהליך הרכישה הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית

4. מסירת מידע באתר מאובטח בטכנולוגית PCI המתקדמת ביותר, בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מייד לאחר הרכישה. בנוסף, העסק מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.

ג. אספקה ומשלוח

1. לאחר סיום ביצוע ההזמנה ובהתקיים התנאים המצוינים בפרק ב` ישלח העסק לרוכש או לנמען או למי מטעמם את המוצרים שנרכשו לפי אחת משיטות המשלוח כמפורט בעמוד משלוחים באתר.

2. צוות האתר יפעל לשם אספקה מהירה ככל שניתן של המוצר שנרכש, בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד משלוחים באתר ולאפשרות אותה בחר המזמין. מובהר ומוסכם בזאת כי לעסק אין שליטה על מועדי האספקה המדויקים של שירות המשלוחים ואין לו כל אחריות על כך.

3. בכל מקרה של עיכוב באספקת המוצר מחויב הרוכש להודיע באופן מיידי על העיכוב על-מנת לתת אפשרות לעסק לנסות לפתור את הבעיה מוקדם וביעילות ככל שניתן.

ד. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופלו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

2. ניתן להחזיר את רוב המוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, ללא שנעשה בהם שימוש וללא כל סימני פתיחה או שימוש. עלויות משלוח המוצרים למרכז המשלוחים של האתר יחולו על הרוכש.

3. עבור מוצרים אלה שיוחזרו כאמור, יינתן זיכוי כספי מלא, בניכוי עלויות המשלוח. אם תהיינה לעסק עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. הזיכוי יינתן לכרטיס האשראי בו בוצע התשלום על הרכישה.

4. למרות האמור לעיל, מוצרים לגביהם יצוין באתר שאינם ניתנים להחזרה, לא תתאפשר החזרה כאמור. מוצרים אלה כוללים, למשל, מוצרים בהתאמה אישית ומוצרים במשלוחים מיוחדים.

ה. הגבלת אחריות

1. התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

2. העסק לא יהיה אחראי לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר.מוסכם כי הלקוח או צד שלישי מוותר בזאת על טענה ואו תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.

3. האחריות לכל המוצרים המוצעים באתר חלה על היצרנים, היבואנים, המעצבים והספקים בלבד.

4. מוסכם בזאת כי כל עיכוב או אי ביצוע של אספקת מוצר שנרכש באתר שנבעו מכוח עליון לרבות מזג אויר חריג, שביתות אצל נותני השירותים השונים או שיבושים בלתי צפויים במחשב האתר לא יחייבו את העסק, והלקוח או מי מטעמו או צד שלישי מוותרים בזאת על כל טענה ואו תביעה בשל כך.

ו. הצהרות המשתמש

אישור שמירה ושימוש בנתונים אישיים ואמצעי התקשרות עם המשתמש ישירות.

בסעיף זה בילבי משמעה בילבי ו/או בסט אדוויסי ו/או כל חברה בת/אחות/ אם של חברות זו .

אני מאשר בזאת ,שהמידע שנמסר במסגרת האתר נמסר מרצוני ובהסכמתי .

המידע והנתונים ,שמסרתי וכל עדכון שלהם ישמרו במאגרי המידע של בילבי וישמשו לבחינת ההתקשרות , לניהול המודעות וכל הפעילות השוטפת מול המשתמש ולמתן אפשרות לפנייה של האתר למשתמש עבור הצעת הצעות מעת לעת של מוצרים ו/או שירותים ,שבילבי וכל החברות הקשורות עימה, כולל דיוור ישיר , פילוח שיווקי וכן יצירת קשר לצורך פנייה בהזמנה של הקשורים עם בילבי להציע הצעות שיווקיות כולל בתחום הביטוח, המוצרים לילדים ולמשפחה ומוצרים ושירותים נוספים מעת לעת ובהתאם למדיניות האתר והחברה.

בילבי תהא רשאית להעביר את המידע והנתונים אודותיי לחברות קשורות ,כולל גם לבעל רישיון בתחום הביטוח והפנסיה או מי מטעמו.

אני מסכים , כי בכניסתי לאתר אני מאשר את תקנון השימוש הנ"ל וחלה עלי החובה לקרוא את התקנון ותנאי ההרשמה של האתר ולהודיע לבילבי אם ברצוני , שלא לקבל הצעות ו/או פניות בהתאם לרשום מעלה.

אני מסכים, כי מידע ונתונים ,שמסרתי ישמשו גם לצורך יצירת הודעת מסר קצר ,דיוור , או כל אמצעי תקשורתי אחר.

אם לא אהיה מעוניין במידע או בפנייה כאמור , אוכל להודיע על כך לבילבי בכל עת.

ז. מדיניות פרטיות

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. לשם כך אנו מפרסמים מדיניות פרטיות המשקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. היא מאפשרת לך להיוודע איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר ומה אנו עושים בו. אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות נמצאת בכל עת בכפתור "מדיניות פרטיות", והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם. 

ח. תנאים נוספים

1. העסק ומנהלי האתר לא יישאו באחריות עקיפה או ישירה כלפי המזמין או כלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון, בשל חברות האשראי או בשל כל גורם אחר הקשור בהשלמת פעולת הרכישה והאספקה.

2. מוסכם בזאת כי הזמנה ורכישה דרך האתר אינה ולא תהווה חוזה לטובת צד שלישי` אחר.

3. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו.

4. כל מידע ו/או תוכן ואו תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר,הנם בבעלותם הבלעדית של האתר או העסק.

 

ט. פרטי החברה

חברת "בסט אדוויס שוקי הון בע"מ", ח.פ  513866517. משרדי החברה ממוקמים בעומר. הכתובת למשלוח דואר: בילבי, ד'יזרעאלי 14 אשקלון. שירות הלקוחות עובד בימים א-ה בשעות 09:00-17:00

בטלפון 077-5004515.

בנוסף, ניתן לכתוב מכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שכתובתה: yamit@bilbi.co.il

 

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתרים הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.